TRENING

We inform you that it will be possible to carry out training during the competition.

Training can be carried out before  or after main sessions.

IMPORTANT : Training cannot be carried out during the competition.

Please see the schedule of the main sessions and adjust your training to the appropriate times.

Informujemy Was ,że będzie możliwe przeprowadzenie treningu w czasie trwania zawodów.

Trening będzie mógł być realizowany przed i po sesjach.

Nie można realizować treningu w czasie trwania zawodów

Prosimy zapoznać się z planem sesji i dostosować trening do odpowiednich godzin .